Materiał paszowy dla trzody chlewnej: węglan wapnia - kreda pastewna drobnoziarnista, gruboziarnista, gruba, super-gruba - producent, Polska

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. poprzez lata doświadczeń opracowało technologię produkcji, pozwalającą elastycznie reagować na potrzeby i wymagania rynku, jak również klientów indywidualnych, a dzięki dopracowaniu metod zarządzania magazynami udało się nam zmniejszyć do minimum czas oczekiwania na wyroby.

Produkcja wyrobów pochodzących z przerobu kamienia wapiennego oparta jest o procesy kruszenia, suszenia, mielenia i frakcjonowania, a końcowym etapem jest konfekcjonowanie ze zbiorników wyrobu gotowego.

Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. produkuje węglan wapnia – kredy pastewne różnych granulacji, stosowane w przemyśle paszowym i rolnictwie indywidualnym.

Kredy pastewne stosowane są od lat w żywieniu zwierząt jako suplement uzupełniający niezbędne minerały tak potrzebne dla utrzymania zwierząt hodowlanych w dobrym zdrowiu. Uwalniane wartości mineralne, a przede wszystkim naturalny wapń mają bezpośredni wpływ na układ naczyniowy, kostny, nerwowy, trawienny i mięśniowy.

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. , czerpiąc z lat doświadczeń opracowało zestaw granulacji dedykowany dla konkretnych grup zwierząt hodowlanych. Z tego względu możemy wydzielić cztery produkty:
• Węglan wapnia – Kreda pastewna drobnoziarnista – dedykowany jest dla trzody chlewnej jako dodatek do pasz lub bezpośredniego skarmiania.
• Węglan wapnia – Kreda pastewna gruboziarnista – dedykowana jest również dla trzody chlewnej, jednak może być również stosowana dla drobiu we wczesnej fazie wzrostu.
• Węglan wapnia – Kreda pastewna gruba „P” – jest to produkt ze względu na swoją granulację przeznaczony dla drobiu w celu ułatwienia trawienia i rozdrabniania pokarmu w wolu.
• Węglan wapnia – Kreda pastewna super gruba „F” – produkt ze względu na swoją granulacje stosowany jest zdecydowanie w fermach drobiu; jego kubatura w pełni odpowiada wielkościom naturalnemu materiałowi (kamienie, żwir) jaki jest zjadany przez drób w naturalnym środowisku w celu rozdrobnienia pokarmu.

Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska . Karta charakterystyki Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska

Wytyczne producenta nie są w materii zastosowania elementem wiążącym, każdy Klient na bazie swoich doświadczeń oraz składów mieszanek pokarmowych może w sposób dowolny stosować poszczególne wyroby.

W naszej ofercie także m.in.: Pyły Przeciwwybuchowe; Wypełniacz do mas bitumicznych; Sorbenty węglanowe; Piaski i wypełniacze do budownictwa, Mączka wapienna
- więcej informacji na stronie: www.labtar.polfirms.ru 

Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska Materiał paszowy dla trzody chlewnej węglan wapnia kreda pastewna producent Polska

Informacje kontaktowe